martes, 18 de noviembre de 2014


La catequesis

Gràcies, catequistes!!
La catequesis tal  y como se entiende hoy en día NO es una clase de colegio, sino que se puede entender  como una  "reunión " en la que se transmite el mensaje cristiano. 

En estas reuniones se habla de tres elementos que deben estar presentes en todo el proceso de la catequesis:

1. La experiencia humana y cristiana del que recibe la catequesis.
2. La Palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura y en la Tradición.
3. La expresión de la fe, en sus diversas formas: confesión de fe, celebración y compromiso.

En nuestra parroquia, Sant Eugeni, existen 6 grupos de catequesis en total : Catequesis de comunión I, Catequesis de Comunión II, Postcomunión y Confirmación. Hemos podido hablar con ellos y os traemos una muestra de las conversaciones que hemos tenido.

Hablamos con Joan Rosás, preparador de la catequesis:


- EM: ¿Explíquenos cómo surgió la idea de ser catequista?
- JR: Les meves filles anaven a catequesi i en el segon any em van proposar ajudar als catequistes i potser agafar un grup. No m´ho vaig pensar gaire i vaig aceptar-ho. Imagina´t d`allo já fa 21 anys.

- EM: ¿Que le há aportado esta experiencia como catequista?
- JM: Doncs sincerament he apres moltes coses. Coneixer tants nens i molts diferents m´há fet veure coses i trovar-me amb situacions que m´han enriquit.
-EM: ¿Cambiaria algo del formato actual de las entrevistas?
-JM: Haig de dir que vaig ser jo el que va canviar el format en el seu temps. Abans els catequistes prácticament es basaven només en  llibres, sense gaire intercomunicació. Jo vaig abogar per  ajustar-lo més als temps actuals, inclús d´incloure més gent fer-los més particeps i que aportessin idees.
El que faig ara es distribuir les lectures. Les llegim, les repasem i en parlem. Molts vegades ens acompaña en Mossen Nino. No em fico en la manera de fer dels catequistes, tenen tota la llibertat per diseñar la catequesis.

Catequistes 1er curs Comunión: Mª Antonia Rugall/ MªAngels Soriano:

- EM: ¿Explíquenos cómo surgió la idea de ser catequista?
- Mª Antonia: Jo ja feia de monitora de la parroquia i un día en Mossen Nino m´ho va proposar. No m´ho vaig pensar gaire, vaig dir que si i ja fa sis anys d´aixó.
MªAngels Soriano: siempre he tenido inquietud por transmitir la fe que mis padres ya me transmitieron de pequeña. Llevo 21 años enseñando religión.
- EM: ¿Que le ha aportado esta experiencia como catequista?
- Mª Antonia: He sentit molta responsabilitat com a catequistas. No es fácil ensenyar-ho als nens d´avui en día i a mes a mes a vegades pensó que no tinc tots els coneixements per fe-ho, per aixó crec que es una gran responsabilitat. Pero he sentit que els nens m´han correspos i m´han ensenyat ells veure la fe desde la seva perspectiva.
MªAngels:   Durante todos estos años he sentido que más que dar, he recibido y me he enriquecido mucho con los niños. Ya sólo el cariño que me muestran es tan gratificante para mí.

-EM: ¿Cambiaria algo del formato actual de las entrevistas?
- Mª Antonia:  No cambiaría res, pero la veritat tampoc conec altres formes. Aquesta ja em sembla be.
- MªAngels:   No, ja me parece bien este formato. Leemos el evangelio, nos preparamos para la misa. A veces sin embargo cuesta que los niños estén siempre atentos por eso intento incluir juegos entorno de la fe, de la biblia, de nuestro señor. Y suerte que Mossen Nino nos ayuda y nos explica como y donde situar las lecturas.
- EM: Nens: Us agrada la catequesis?
- Nens: Si ens agrada molt i aprenem coses sobre Jesús o la esglesia.  I la catequistes ho fan molt be, perque ho entenem tot. A vegades ens ho ensenyen amb jocs  o dibuixos i aixó es xulo. I lo que també ens agrada es que al final de la misa ens donen chuches. Aixó vol dir que pensen en nosaltres.

Catequistes 2on curs Comunión:  Ana Sanjuan

- EM: ¿Explíquenos cómo surgió la idea de ser catequista?
-Ana:  No us ho creureu pero va anar aixi: Un día vaig obrir un llibre i vaig llegir: Trabaja para mí. I vaig entendre que era una crida per mi. Vaig tancar el llibre i quan el vaig tornar a obrir vaig llegir la mateixa frase. Ja no vaig tenir cap dubte. D´aixó ja fa 4 anys.
-

 - EM: ¿Que le ha aportado esta experiencia como catequista?
- Ana: He apres molt dels nens, de la seva tendresa, de la inocencia amb la que formulen les preguntes. M´han aportat moltíssim en tot aquest temps.
-

-EM: ¿Cambiaria algo del formato actual de las sesiones?
- Ana:  No, jo no. Tenim tota la llibertat per estructurar i fer la catequesi. Jo ho faig aixi: Primer resem un Ave Maria abans de començar i després ens endisem en la lectura del evangeli. Intento donar respostes a les seves preguntes.
-:
- EM: Nens: Us agrada la catequesis?
-Nens: Si, molt perque sempre ho fa molt be i ens deixa dibuixar i aixi ho veiem mes clar perque podem dibuixar a Jesus i ens queda mês clar com va viure en el seu temps.

Catequistes Post- Comunión:  Alexandra Ferrer/ Mireia Colomer/Eduard Misa
- EM: ¿Explíquenos cómo surgió la idea de ser catequista?
- AF: Porque me gusta transmitir nuestra fe a los niños. Creo que también es importante que ellos puedan ver que jóvenes como nosotros estamos vinculados a la iglesia.
-MC:  Quan m´ho van proposar em va fer molta il-lusió i vaig aceptar.
-EM: Jo crec que podem aportar una visió jove i aixó em va fer decidir donar aquest pas.


 - EM: ¿Que le ha aportado esta experiencia como catequista?
AF: Bones estones i una visió molt diferent de l´esglesia. Em sento mes a prop i feliç de poder ajudar i formar part de la nostre comunitat.
EM:  Exacto a mí también me ayuda a ver Dios desde un punto de vista más cercano. Además me gusta ver en los niños como perciben la visión de nuestra fe.
MC: A mi m´ha aportat molt. Ens ajuden a veure-ho desde la seva perspectiva i aixó es enrequidor.

-EM: ¿Cambiaria algo del formato actual de las entrevistas?
AF: No, jo no. Sento que tenim la llibertat per crear la catequesi segons creiem. A mes a mes hi han alguns nens que volen seguir els nostres pasos i mes endavant també formar part dels catequistes o apuntarse al coro. Estic orgullosa veient que hi ha una continuitat.
A més a més em sento molt apoyada pel nostre mossen i a vegades abans de començar la catequesi junts amb en Joan preparem la catquesi.
MC: Potser es massa lliure i a vegades tinc la sensació que es com un esplai a on els pares envían als nens. Pero per altre part sento que Nino confía en nosaltres i aixó també m´ompla.
EM: Per mi es tot flexible i aixó está be.

- EM: Nens: Us agrada la catequesis?
-Nens: Si, molt perque sempre parlem de Deu, de Jesus, dela Biblia i podem preguntar coses que a vegades als pares no preguntem. Ells son a vegades son mês oberts i entenen més el que preguntem.


Catequistes Confirmació: Lluís Ferrer

- EM: ¿Explíquenos cómo surgió la idea de ser catequista?
-LF: Perque crec que una figura de gent jove es necessari a l´esglesia per donar una imatge jovial, propera i actual. Jo soc creient i no em va costar gens decidir-me quan en Mossen Nino m´ho va proposar. Porto tres anys sent catequista.
EM: ¿Que le ha aportado esta experiencia como catequista?
-LF: Que tenim una força per tirar endavant . Pero es difícil fer-ho sino hi há una unió i aixó es una crida pels pares. A vegades alguns nens no venen perque els pares prefereixen marxar de cap de setmana o perque tenen compromisos. Aixó desmotiva i trenca la continuitat. Hi ha d´haver una unió i un recolçament desde casa.
-EM: ¿Cambiaria algo del formato actual de las entrevistas?
-LF: No res. La llibertat que tenim per enfocar la catequsi em reconforta i puc moure fitxa en cas necessari.

- EM: Nens: Us agrada la catequesis?
-Nens: Si, molt perque ho fa molt fácil d´entendre i ens fa il-lusió preparar la confirmació.