miércoles, 19 de octubre de 2016


MUSICA / ANIMACIO DELS CANTS CURS 2016/2017


Aquest curs volem que a mes a mes d’expressions amb paraules i gests, ocupin una part important la música i les cançons, principalment els diumenges i les solemnitats.
 Que sigui una música conciliadora; de la pregaria amb la lectura, de les meditacions amb els silencis.
Quines expressions reflexarán millor, l’estat d’anim personal, les opcions comunitaries, l’etapa que es viu en la propia vida, la festa que es cel.lebra?

Un poble sense música i cants sería orfe, , coix i manco de la seva identitat.

 Sentim el començament del Salm 95:
 Canteu el Senyor un cantic nou , canteu-li arreu de la terra, canteu-li totes les nacións a Ell que ens ha salvat.